Izveštaji

D0.2_POPENVIROS_Izvestaj-sa-kick-off-sastanka_2023-12-16
D0.1_POPENVIROS_Upravljanje-projektom-i-plan-kvaliteta_2024-02-06
D1.1_POPENVIROS_Izvestaj o pregledu literature_2024-03-29
D0.6 POPENVIROS_Komunikacioni alati_2024-03-31

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top