Prvog februara 2024. godine, održan je radni sastanak članova tima uljučenih u radni paket 1 (priprema projekta). Vera Gligorijević, Slavoljub Dragićević, Ivan Novković, Petar Vasić, Ivan Marinković, Natalija Mirić i Damjan Bakić) razmenili su informacije bitne za projektne aktivnosti u okviru RP 1. Agenda se odnosila na ažuriranje trenutnog statusa faze prikupljanja literature (RP 1), kao i statusa diseminacije projekta (RP 10).

Kada je u pitanju RP 1, moderatorka (Natalija Mirić) predstavila je dosadašnje rezultate ove faze (prikupljanja literature), a zatim je ukazala na buduće korake i dinamiku rada u predstojećem periodu.

Kada je u pitanju RP 10, moderatorka je predstavila dosadašnje rezultate diseminacije projekta koji se odnose na implementaciju veb kanala projekta: veb sajt i društvene mreže (LinkedIn, Twitter, Instagram).