U Beogradu, 19. i 20. aprila 2024. godine, održana je međunarodna naučna konferencija „Stanovništvo u postjugoslovenskim zemljama: (ne)sličnosti i perspektive“. Cilj konferencije je  razmena znanja i ideja među stručnjacima iz oblasti demografije u regionu.

Glavne teme konferencije bile su dugoročni procesi u bivšoj Jugoslaviji, regionalni i evropski demografski izazovi, novi metodološki pristupi i kvalitet podataka u demografskim istraživanjima, kao i demografija i javna politika.

Dvodnevna konferencija u organizaciji Društva demografa Srbije u saradnji s Centrom za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu predstavlja treću konferenciju ovog tipa koja je posvećena dubokim i složenim temama demografskih procesa u postjugoslovenskom regionu.

Veliki broj istraživača iz različitih akademskih i naučnih institucija iz Srbije i susednih zemalja je prisustvovalo konferenciji.

Članovi POPENVIROS tima su na ovoj međunarodnoj konferenciji učestvovali u okviru sesije Populaciona dinamika. Na sesiji je izloženo 10 naučnih radova, od kojih je jedan rezultat projekta POPENVIROS:

Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji – Natalija Mirić, Vera Gligorijević, Petar Vasić, Damjan Bakić.

Prezentacija naučnih radova ispraćena je diskusijom između autora i prisutne publike.

Pored toga, članovi tima POPENVIROS bili su uključeni u programski (Vera Gligorijević, Petar Vasić, Ivana Marinković) i organizacioni odbor konferencije „Stanovništvo u postjugoslovenskim zemljama: (ne)sličnosti i perspektive“ (Natalija Mirić, Damjan Bakić).

Program konferencije možete pogledati ovde.

Sažetak rezultata projekta POPENVIROS prezentovanih na konferenciji pogledati na ovom linku kao i u Biblioteci.

Fotografije sa konferencije pogledati u Galeriji.