Kontakt

Za više informacija o projektu i saradnji molimo Vas da pošaljite poruku koristeći sekciju ispod.

  Rukovodilac projekta: Natalija Mirić

  natalija.miric@gef.bg.ac.rs

  Naziv projekta:
  Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

  Program: PRIZMA,
  Fond za nauku Republike Srbije
  Podprogram: Društvene i humanističke nauke

  Broj projekta: 7358
  Početak realizacije: 01.12.2023.
  Trajanje projekta: 3 godine

  Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
  Docent
  Univerzitet u Beogradu
  Geografski fakultet

  Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

  Back to Top