POPENVIROS tim

Projekat POPENVIROS se realizuje u okviru konzorcijuma tri fakulteta Univerziteta u Beogradu: Geografskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i Ekonomskog fakulteta, kao i Instituta društvenih nauka, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

POPENVIROS multidisciplinarni tim uključuje istraživače različitih ali i u isto vreme komplementarnih profila kao što su demografi, analitičari životne sredine i statističari.

Geografski fakultet

RUKOVODILAC PROJEKTA Natalija Mirić
ČLAN TIMA Slavoljub Dragićević
ČLAN TIMA Vera Gligorijević
ČLAN TIMA Ivan Novković
ČLAN TIMA Petar Vasić
ČLAN TIMA Damjan Bakić
ČLAN TIMA Tijana Jakovljević

Fakultet organizacionih nauka

ČLAN TIMA Milica Maričić

Ekonomski fakultet

ČLAN TIMA Aleksandra Anić

Institut društvenih nauka

ČLAN TIMA Ivan Marinković

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top