Aleksandra Anić

Ime i prezime: Aleksandra Anić

Institucija: Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet

Zvanje: Docent

Oblast naučnog interesovanja: Primenjena mikroekonometrija, socijalna politika, siromaštvo, čuvanje dece, tržište rada

Kratka biografija: Aleksandra Anić je docent na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomskom fakultetu i istraživač Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Doktorirala je na istom univerzitetu. Bila je dobitnica prestižne stipendije koju finansira Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund u 2016. i 2017. godini. Radila je na brojnim projektima koji su finansirani od strane međunarodnih i domaćih organizacija (UNDP, USAID, RRPP, SORS, Science Fund, i dr). Njene istraživačke oblasti su tržište rada, posebno aktivnost i zaposlenost žena sa decom, nejednakost i siromaštvo.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top