Tijana Jakovljević

Ime i prezime: Tijana Jakovljević

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Asistent

Oblast naučnog interesovanja: Biogeografija, zaštita prirode, klimatske promene, GIS, zaštita životne sredine

Kratka biografija: Tijana Jakovljević (devojačko Ležaić) je od 2016. godine bila demonstrator u nastavi na Geografskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu, a od oktobra 2020. godine je asistent na Katedri za fizičku geografiju. Završila je osnovne i master studije na smeru Geoprostorne osnove životne sredine. Naučno istraživački rad joj je u najvećoj meri usmeren na zaštitu prirode, naročito na zaštitu šuma I klimatske promene. U otkrivanju i definisanju uzročnika promena u životnoj sredini, a sa ciljem sprečavanja gubitka biodiverziteta, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promena, kao i rešavanja mnogih drugih problema u životnoj sredini uspešno primenjuje  geografske informacione sisteme, satelitske i druge geoprostorne podatake. Radila je kao asistent na Šumarskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu (tokom školske 2021/2022, 2022/2023) i kao nastavnik geografije u internacionalnoj školi koja radi po standardima Kembridž obrazovnog sistema. Bila je koordinator nekoliko projekata od kojih je projekat “Šume i klima” ostvario zapažene rezultate osvojivši Evropsku nagradu za mlade i Nagradu svetskog samita kao inovativno rešenje koje doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Učestvovala je i u izradi solarnog kalkulatora koji omogućava građanima da procene potencijal za postavljanje solarnih panela na svojim krovovima na teritoriji cele Srbije.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top