Vera Gligorijević

Ime i prezime: Vera Gligorijević

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Redovni profesor

Oblast naučnog interesovanja: Ekonomska demografija i demografski aspekti porodica i domaćinstava

Kratka biografija: Dr Vera Gligorijević je redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Odsek za demografiju Geografskog fakulteta, i angažovana je na osnovnim, master i doktorskim studijama studijskog programa Demografija. Naučni i stručni radovi dr Vere Gligorijević posvećeni su pitanjima iz oblasti ekonomske demografije i demografskih aspekata porodica i domaćinstava. U dva navrata je obavljala dužnost šefa Katedre za demografiju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, član je predsedništva Društva demografa Srbije i autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Učestvovala je na naučnim konferencijama koje su se održavale u zemlji i inostranstvu i bila član timova za realizaciju međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top