RTS Lab: Od ideje do identiteta na kanalu RTS Nauka

Kroz stvaranje novih ideja, znanja i rešenja, nauka doprinosi unapređenju života. Ideje i realizaciju neko treba i da podrži – kroz nove laboratorije, razvoj kadrova, povezivanje sa međunarodnim institucijama, uspostavljanje saradnje između nauke i privrede. Sve to, i mnogo više, već pet godina kroz svoje programe omogućava Fond za nauku Republike Srbije.

Direktorka Fonda, dr Milica Đurić Jovičić, govorila je o prvih pet godina postojanja i rada Fonda za Nauku.

Natalija Mirić, rukovoditeljka projekta POPENVIROS  u okviru programa PRIZMA, govorila je o ciljevima i očekivanom uticaju projekta.