Na 16. Tribini Vukove zadudžbine, održanoj u ponedeljak 26. februara 2024. godine, predstavljen je projekat POPENVIROS „Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji“/„Population dynamics under envirinmental challenges in Serbia“ finansiranog u okviru programa Prizma Fonda za nauku Republike Srbije.

Na tribini je govorilo troje članova tima POPENVIROS. Najpre je dr Vera Gligorijević, redovna profesorka Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavila osnovne ciljeve, koncept i metodologiju istraživanja, kao i očekivani uticaj projekta. Usledila je prezentacija o aktuelnim trendovima populacione dinamike u Srbiji koju je predstavio dr Ivan Marinković, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, a potom je dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisutne upoznao sa izazovima životne sredine sa kojima se naša zemlja suočava. Nakon prezentacije, usledila je diskusija u okviru koje su gosti postavljali pitanja članovima tima, iskazavši time veliko interesovanje za tematiku projekta.

Tribini je prisustvovalo oko 30 studenata i kolega sa Ekonomskog i Geografskog fakulteta, Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, Etnografskog instituta, Centra za demografska istraživanja, kao i predstavnici Vukove zadudžbine. Tribinom je moderirala Biljana Simikić iz Vukove zadudžbine.

Zahvaljujemo se organizatorima tribine, kao i svim dragim studentima i kolegama koji su svojim prisustvom uveličali predstavljanje projekta POPENVIROS.

Fotografije sa tribine pogledati u Galeriji.