„Demografisanje“ je serijal onlajn panel diskusija u organizaciji Društva demografa Srbije. Osnovna ideja „Demografisanja“  je da omogući demografima i istraživačima iz srodnih disciplina razmenu ideja, iskustava s terena i obrade podataka.

Na devetom „Demografisanju“, održanom 4. aprila 2024. godine, predstavljen je projekat POPENVIROS „Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji“) finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa Prizma.

Govoreći o projektu, docentkinja Natalija Mirić, koja i rukovodi projektom, izložila je glavne ciljeve, metodologiju i očekivani uticaj projekta.

Ukazala je na dosadašnje aktivnosti u okviru radnog paketa 1 koje su bile usmerene ka prikupljanju i kritičkom osvrtu na dosadašnja istraživanja i koje su rezultirale Izveštajem o pregledu literature.

Na kraju izlaganja Natalija Mirić je govorila o predstojećim projektnim aktivnostima u bliskoj budućnosti koje će se odnositi na prikupljanje podataka, kao i njihovu pripremu za analizu.

Ceo snimak IX „Demografisanja“ pogledati ispod.