Zadovoljstvo nam je da objavimo da je naš prvi Izveštaj o napretku projekta uspešno prihvaćen od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

Puno sreće u realizaciji majlostonova i deliverija u drugoj polovini prve projektne godine.