Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da su sve aktivnosti u okviru radnog paketa 1 uspešno završene.

Aktivnosti u okviru RP 1 su se odnosile na prikupljanje i kritički osvrt na dosadašnja istraživanja koja su se bavila vezom između populacione dinamike i životne sredine.

Obimna građa je prikupljena i ona obuhvata skoro 300 bibliografskih jedinica.

Izveštaj o pregledu literature i Infografik su publikovani u Biblioteci.